huurders belang zuid maakt zich sterk voor:

de stem van huurders

in Amsterdam Zuid

behoud van goede betaalbare huurwoningen

verbetering van kwaliteit woningen en woongenot

 

           10 December

 

 Verslag Algemene Ledenvergadering

 

 

 

 

Op 10 december 2015 hield Huurdersbelang Zuid (HBZ) een ingelaste Algemene Ledenvergadering

om de leden te informeren over de ontwikkelingen van de laatste tijd. Er waren flink wat leden

aanwezig in het Huis van de Wijk Olympus, bijna alle stoelen waren bezet.

 

Na een kopje koffie of thee opende voorzitter Jacqueline Abrahams de vergadering, heette alle

aanwezigen van harte welkom en stelde de aanwezige bestuursleden voor. Vervolgens gaf zij een

globale schets van de problemen waar HBZ momenteel aan werkt, maar eerst een korte uitleg over

de verschillende partijen.

 

De Huurdersvereniging Amsterdam, kortweg de HA, is het overkoepelend orgaan van alle

huurdersverenigingen en koepels. De koepels zijn ook huurdersverenigingen, maar die zijn

verbonden aan en worden betaald door de corporaties. Dus elke corporatie (vroeger

woningbouwvereniging) heeft zijn eigen koepel.

 

Maar die huurdersverenigingen en koepels zijn het dikwijls met elkaar oneens. Toen over de

zogenaamde samenwerkingsafspraken moest worden gestemd waren alle koepels vóór en de

huurdersverenigingen waren tegen.

 

De gemeente, de corporaties en de HA zijn dit jaar in de zogenaamde samenwerkingsafspraken

overeengekomen dat alle stadsdelen tenminste 35% sociale huurwoningen moeten hebben. Maar

op het moment dat daarover gestemd werd zaten Zuid en Centrum al onder die 35%. Daar moeten

wij dus iets aan doen.

 

Ook staat in die samenwerkingsafspraken dat er voor jongeren tot 28 jaar tijdelijke huurcontracten

voor 5 jaar mogen komen. Dit is ons inziens het begin van het einde van de huurbescherming.

Huurdersbelang Zuid is met de overige huurdersverenigingen druk bezig geweest om voor elkaar

te krijgen dat over de samenwerkingsafspraken opnieuw onderhandeld kan worden.

 

Het goede nieuws is dat dat onlangs is gelukt.

Voorzitter Jacqueline Abrahams vraagt hierom een mandaat van de leden om deze strijd voort te

zetten. De leden stemmen hier unaniem mee in.

 

Daarna werd er nog lang gediscussieerd

 

 

 

Nieuws en links:

Dit is ons gebied:

Onze vereniging komt op voor de belangen van huurders in de Hoofddorppleinbuurt,

Schinkelbuurt, Willemspark, Museumkwartier, Stadionbuurt, Apollobuurt, Rijnbuurt, IJsselbuurt, Scheldebuurt, Prinses Irenebuurt e.o. , Buitenveldert West en Buitenveldert Oost.

Nieuwe puntentelling laat huur

stijgen en bevriezen huren

helpt armlastige huurders nauwelijks

Gemiddeld hogere huur in Amsterdam door WOZ

er zou een

verbod op verkoop

sociale huurwoningen moeten komen

 

Woonstrijd Flexnomaden breidt zich uit

 

Kun je niet kopen? Dan je huis uit 

 

-update- Uit de praktijk van het WSWonen afl V: Bewoners in de pen voor beter geïsoleerde woningen

 

Plan nodig voor ouderen in aanleunwoningen